fbpx

Vadovų nuotoliu komunikacija: darbuotojų kompetencijos ir jų plėtra

Darbuotojų kompetencijos

Darbuotojų kompetencijos ir jų plėtra – dar vienas reikšmingas veiksnys sklandžiam žinių valdymui organizacijoje. Talentų ugdymas paprastai yra organizacijos žmogiškųjų išteklių strategijos dalis, tačiau ir čia vadovai turi svarbų vaidmenį.

Pirmajame vadovų nuotoliu komunikacijai skirto ciklo straipsnyje buvo aptarta, kokių naujų iššūkių komunikacijos dimensijoje dirbant nuotoliu vadovams kyla problemų sprendimo ir įsitraukimo didinimo srityje. Antrajame kalbėta apie vadovų uždavinius komunikacijoje mokymosi kultūros ir komandinio darbo aspektu. Trečiame straipsnyje aptarta, kaip vadovų komunikacijos svarba koreliuoja su darbuotojų proaktyvumu ir paprasta organizacine sistema. Ketvirtojoje dalyje trumpai palietėme temą apie organizacijos žinias. Šioje dalyje pakalbėsime apie tai, kaip vadovai prisideda prie sklandžios komunikacijos užtikrinimo, rūpindamiesi darbuotojų kompetencijų plėtra.

Nuosekliam darbui su sistemomis reikalingos kompetencijos

Efektyviam žinių valdymui – taigi ir komunikacijai organizacijos viduje – svarbus žmonių gebėjimas išsaugoti išreikštas žinias (tai yra tokias, kurias galima užrašyti, įrašyti, kitaip išsaugoti dokumentuose ar laikmenose) ir panaudoti bei perduoti neišreikštas žinias (tai yra patirtį, tam tikrą nusistovėjusią elgseną, tai, ką sunku aprašyti), taip pat gebėjimas praktikoje valdyti šias žinias. Tam reikia įgyti tam tikrų kompetencijų.

Dauguma tiek išreikštų, tiek neišreikštų žinių dirbant nuotoliu yra perduodamos per šiuolaikines technologijas ir išsaugomos jose. Komunikavimas naujųjų medijų pagalba reikalauja naujų – ir vis atnaujinamų – įgūdžių, kurių reikėtų mokyti darbuotojus. Nuo šiuolaikinių technologijų iš esmės priklauso virtualių komandų darbo efektyvumas, tad yra kritiškai svarbu, kad nuotoliu dirbantys darbuotojai turėtų įgūdžius, kurie atitiktų nuolat besivystančią verslo aplinką. Darbuotojų mokymai turi būti ir dirbant biure, tačiau nutolusias darbo vietas įdiegusioje organizacijoje šie mokymai privalo įgalinti darbuotojus efektyviai dirbti virtualioje aplinkoje. Išmokti panaudoti visus įprastinius darbo įgūdžius aplinkoje, kurioje visas bendravimas vyksta tik telekomunikacijų pagalba, yra nemažas iššūkis. Tad vadovai turėtų pasirūpinti ir siekti, kad nemaža virtualios komandos narių mokymų dalis būtų skirta technologiniams įgūdžiams stiprinti.

Nuosekliam ir vertę kuriančiam darbui su tokiomis sistemomis, kaip intranetas, reikia ir dar vienos kompetencijos – disciplinos: komandos nariai turi aktyviai dalyvauti sistemų palaikyme, kad jos būtų efektyviai panaudojamos. Tai reikalauja tam tikrų išlavintų savybių: valingumo, smalsumo ir kritinio mąstymo. E. darbo efektyvumui svarbios tokios kompetencijos, kaip gebėjimas siekti sau iškeltų tikslų, savi-vadyba ir tam tikras sąmoningumas: darbuotojai turi suprasti, kad efektyvus technologijų naudojimas daro įtaką visos organizacijos veiklai. Viena vertus, tai yra asmeninės savybės, kurias labai stipriai išlavinti vien mokymais sunkoka, tačiau jie gali pagelbėti darbuotojams suvokti viso to reikšmingumą, prasmę. Tad vadovo indėlis būtų prisidėti prie darbuotojų sąmoningumo ir aktyvumo palaikant sistemas ugdymo. Kita vertus, discipliną padeda išlaikyti tam tikri užfiksuoti susitarimai, tvarkos.

Kai bendravimo nepapildo neverbalinė raiška

Dar vienas šių laikų pokytis, kad e. darbuotojai privalo išmokti efektyviai dirbti aplinkoje, kai nei bendradarbiai, nei klientai fiziškai nebūna šalia, ir komunikacijoje lieka mažiau neverbalinių raiškos būdų.

Taigi svarbu lavinti darbuotojų įgūdžius, susijusius su gebėjimu komunikuoti tiesiai, aiškiai ir tiksliai, tai yra gebėjimu aiškiai ir įtaigiai perteikti informaciją ne tiesioginio bendravimo metu: raštu, kalbant per vaizdo programėles, telefonu. Šiems įgūdžiams formuoti ir lavinti kai kuriems darbuotojams taip pat gali reikėti specialių mokymų.

Klausimai savikontrolei

Jeigu norite įsivertinti, ar Jums kaip vadovui darbuotojų kompetencijų ir jų plėtros veiksnių kategorijoje sekasi neblogai, atsakykite sau į šiuos klausimus:

  • Kokių įgūdžių, žinių reikia mano komandai, kad galėtų maksimaliai efektyviai išnaudoti / palaikyti turimas technologijas / sistemas?
  • Kokių mokymų reikėtų užtikrinti šias kompetencijas?
  • Kaip galiu užtikrinti, kad darbuotojai įgytų šias kompetencijas?
  • Kaip galėčiau įsivertinti, kiek komandos nariai supranta nuolatinio naudojamų sistemų palaikymo reikšmingumą?
  • Kaip galėčiau prisidėti prie šio supratimo didinimo?
  • Kokias savybes reikėtų lavinti komandai, kad ji proaktyviai prisidėtų prie naudojamų sistemų palaikymo?
  • Kaip galėčiau prisidėti prie šių savybių lavinimo?
  • Kaip skirtingiems komandos nariams sekasi perteikti informaciją raštu, kalbant per vaizdo programėle, telefonu?
  • Ar galėčiau tiems, kuriems sekasi nelabai gerai, parūpinti specialius mokymus?

REKOMENDACIJA: šį klausimyną organizacijos gali adaptuoti savo vadovų apklausoms, pritaikydamos skales, atvirų atsakymų formą arba atsakymų variantus. Klausimynai buvo ir ankstesniuose ciklo straipsniuose. Galite palaukti kitų ciklo dalių ir surinkti pilną, išsamų klausimyną. Rezultatai turėtų būti įdomūs ir labai naudingi.

Norite daugiau sužinoti apie darnų darbą nuotoliu, vidinės komunikacijos strategijos rengimą? Susisiekime dėl mokymų arba konsultacijos!

Rūta Grigolytė-Linkevičienė, komunikacijos konsultantė

Turite klausimų, norite pasitarti

ar sužinoti daugiau?

© Darni komunikacija, 2019. Visos teisės saugomos