Apie

Kas yra Darni komunikacija?

Tai prekės ženklas, priklausantis komunikacijos ekspertei Rūtai Grigolytei-Linkevičienei. Darni komunikacija® nėra įmonė – dirbama individualios veiklos principu.

Plačiąja prasme, darni komunikacija man – tai vertybėmis paremta, harmoninga organizacijų vidaus ir išorės bendravimo sistema, nukreipta į tvarų, sąmoningą, atsakingą auginimą. Darni komunikacija nesiekia manipuliuoti, įpiršti to, kas žmogui nenaudinga ar nereikalinga.

Kokia yra Darnios komunikacijos misija?

Darnios komunikacijos® misija – subalansuota ir tvari Jūsų komunikacija.

Kokie svarbiausi Darnios komunikacijos darbo principai?

  • Dirbant laikytis komunikacijos ir marketingo profesionalų etikos kodeksų.
  • Atidžiai įsiklausyti į užsakovo poreikius, siūlymus pateikti įvertinus esamą komunikacijos situaciją ir kliento galimybes.
  • Puikiai valdyti laiką, laikytis terminų, nuolat komunikuoti apie darbų eigą, derinti darbus skirtinguose etapuose, kad darbo laikas būtų išnaudojamas efektyviai.
  • Užtikrinti nepriekaištingą lietuvių kalbą kūriniuose.
  • Prioritetą teikti kokybei, tačiau nepamiršti ir darbų atlikimo greičio.
  • Geriausio sprendimo ir versijos ieškoti tol, kol galutinis variantas visiškai pateisina abiejų pusių lūkesčius.
  • Argumentuotai išsakyti savo nuomonę matant, kad užsakovo vizija komunikacijos prasme nebūtų naudinga.
  • Išmanyti intelektinės nuosavybės teisinę sistemą ir jos laikytis vykdant užduotis.
  • Dirbti su organizacijomis, kurios nėra susijusios su alkoholio, tabako ir kitų priklausomybę sukeliančių produktų vartojimo skatinimu, lošimais, gyvūnų kankinimu, seksualinio ir smurtinio pobūdžio turiniu.

Kas yra komunikacijos paslaugos?

Išorinės komunikacijos paslaugos paprastai apima šias pagrindines sritis: konsultavimas; komunikacijos koncepcijų, planų ir strategijų rengimas; įvairių tekstų rengimas, jau parašytų tekstų redagavimas; ryšiai su žiniasklaida (arba tam tikra jų dalis).

Papildomai komunikacijos specialistas gali atlikti ir šiuos darbus, jeigu yra tikslingai vystęs tam reikiamus įgūdžius: kurti vizualizacijas, dizainus; bendradarbiauti su SEO, Ad Words ir pan. sričių rinkodaros, dizaino ir kt. specialistais rengiant kampanijas ir kuriant produkciją; dirbti su internetinėmis platformomis; kurti video / audio turinį; administruoti socialinių tinklų paskyras; kurti organizacijų stiliaus vadovus (angl. brandbook).

Kam aktualios komunikacijos paslaugos?

Būtent komunikacijos, o ne rinkodaros paslaugos yra reikšmingesnės organizacijoms, kurioms svarbiau ne skatinti tiesioginius pardavimus, bet nuosekliai kurti ir palaikyti norimą darbdavio / tiekėjo / gamintojo / vystytojo / partnerio ir pan. reputaciją, rinkoje prisistatyti kaip savo srities ekspertams. Dažnai tai yra viešojo sektoriaus organizacijos, asociacijos arba ilgaamžės verslo įmonės, taip pat tokių organizacijų vadovai, ekspertai. Didesnės įmonės, kurioms aktualūs pardavimai, paprastai dirba ir su komunikacijos, ir su rinkodaros specialistais.

Kuo skiriasi rinkodaros ir komunikacijos paslaugos?

Griežtos takoskyros tarp šių sričių nėra, kadangi tiek rinkodaros, tiek komunikacijos specialistai dirba intensyvios technologijų plėtros sąlygomis. Be to, abiejų sričių atstovai turi turėti bent bazinį supratimą apie vieni kitų darbo specifiką, taip pat gebėti atlikti pagrindinius vieni kitų darbus arba žinoti, kaip rasti bei atrinkti reikiamą kitos srities specialistą.

Vis dėlto aiškiausiai skirtumą tarp rinkodaros ir komunikacijos galima suprasti įvardijant jų pagrindinius tikslus (turint omenyje ir tai, kad jų gali būti daugiau ir subtilesnių). Pagridinis rinkodaros tikslas yra tiesioginių pardavimų skatinimas, o pagrindinis komunikacijos tikslas – norimo įvaizdžio / reputacijos kūrimas. Kitaip tariant, rinkodara labiau orientuojasi į trumpalaikius ir greitus plėtros tikslus, o komunikacija – į ilgalaikius, lėčiau pasiekiamus su įvaizdžiu bei reputacija susijusius tikslus, padedančius siekti tvarios plėtros. 

Atitinkamai šiems tikslams, suprantama, kad rinkodaros specialistai dažniausiai siūlys sprendimus, kurie kuo labiau išskirtų organizaciją (prekes, asmenis ir t.t.) rinkoje, būtų drąsūs, galbūt net šokiruojantys. Jie yra ar bent turėtų būti įvairių reklamos kanalų, įkainių bei kampanijų rengimo, socialinių tinklų reklamos biudžetų, efektyvumo rodiklių, formų bei tendencijų žinovai. Paprastai, nors nebūtinai, jie dirba ir sprendimus priima greitai, turi tankų bendradarbiavimo tinklą susijusiose srityse. Rinkodaros specialistai gali atlikti šios srities tyrimus, sudaryti efektyvius prekės įvedimo į rinką, kainodaros planus, rengti el. pašto rinkodaros kampanijas (angl. e-mail marketing), padėti vystyti el. parduotuves ir t.t. Trumpiau tariant, jie gali būti naudingi kiekviename žingsnyje tiems, kurie yra orientuoti į pardavimus. Tačiau pasitelkiant rinkodaros specialistus į pagalbą taip pat svarbu numatyti, kad rinkodarininkų komandoje neretu atveju nėra žmonių, kurie užtikrintų kokybišką, taisyklingą lietuvių kalbą ir minčių dėstymą. Kokios galimos to pasekmės? Nors neretai rinkodarininkai teikia tekstų rašymo paslaugas (ypač socialiniams tinklams), juose gali būti netinkamai konstruojami sakiniai, iškreipiamos cituojamų asmenų mintys, chaotiška tekstų struktūra, prastas sąryšių suvokimas ir atskleidimas, gramatikos, skyrybos, stiliaus klaidos ir pan. Beje, rinkodarininkai gerokai rečiau nei komunikacijos specialistai geba tinkamai įvertinti kontekstą ir reputacinę riziką arba sąmoningai skatina rizikuoti.

Patyrusių komunikacijos specialistų stiprioji pusė – kokybiškam turiniui ir profesionalaus įvaizdžio kūrimui reikiamos kompetencijos, gebėjimas vertinti komunikacijos kontekstą ir vertinti riziką. Profesionalus komunikacijos specialistas sukaupia ilgametę tekstų rašymo ir redagavimo patirtį, išvysto įgūdžius greitai ir tiksliai rinkti, apdoroti, interpretuoti informaciją, rašyti taisyklingai, tinkamai formuluoti mintis ir pan. Jie gali kurti norimą įvaizdį kuriančius straipsnius (kuriuos žiniasklaida netgi gali paskelbti nemokamai), ekspertų komentarus, tinklaraščių įrašus, kalbas ir t.t., rengti profesionalaus turinio rinkodaros strategijas. Komunikacijos specialistai geba ar bent turi gebėti gerai suvokti ir įvertinti platų ekonominį, politinį, socialinį kontekstą, kuriame veikia jų atstovaujamos organizacijos arba asmenys. Komunikacijos ekspertai gali, o šiais laikais ir turėtų domėtis socialinių tinklų rinkodaros naujovėmis, tendencijomis, suprasti pagrindinius dizaino principus ir kitus, labiau rinkodaros sričiai priskiriamus darbus. Jie neretai lavina tam tikrus įgūdžius šalia tiesioginio komunikacijos darbo, pavyzdžiui, moka fotografuoti, vykdyti skaitmeninę rinkodarą, kurti vizualus socialiniams tinklams ar pan., tačiau nereikėtų tikėtis, kad šie įgūdžiai bus išlavinti iki pagrindinio darbo profesionalumo lygio.