fbpx

Ryšiai su žiniasklaida: kaip rašyti skirtingų žanrų tekstus

Tekstų žiniasklaidai rašymas

Tam, kad redakcijos publikuotų mūsų siunčiamus tekstus, jie turi atitikti daugelį reikalavimų. Svarbiausi iš jų – tekstai turi būti aktualūs, įdomūs arba svarbūs skaitytojams, o taip pat parašyti laikantis žanro principų. Ir, žinoma, taisyklingi.

Aptarsime keletą pagrindinių tekstų žanrų, kurie publikuojami žiniasklaidos priemonėse.

Pranešimai žiniasklaidai

Pranešimų spaudai rašymas yra bene mažiausiai kūrybiškas. Pranešimas žiniasklaidai – tai konkreti, dalykinė, bet sklandžiu tekstu pateikta informacija apie naują projektą, įmonės ar jos padalinio atidarymą, renginį, naują arba inovuotą gaminį, paslaugą. Dažniausiai pranešimai žiniasklaidai yra rašomi neutraliu stiliumi, kad tiktų bet kuriai žiniasklaidos priemonei, ir siunčiami „masiškai“, tai yra daugeliui redakcijų vienu metu.

Pranešimams spaudai taikomi tokie pagrindiniai reikalavimai:

 • Rašomi vienodu šriftu;
 • Teksto dokumento viršuje parašomas formato pavadinimas (Pranešimas žiniasklaidai), data, jeigu aktualus – nurodomas embargas;
 • Pavadinimas – neilgas, skambus, įtraukiantis, informatyvus;
 • Įžanga – su įdomiu prieskoniu. Atsako į klausimus: Kas? Ką? Kaip? Kodėl? Kada? Kur?
 • Kitose pastraipose galima detalizuoti įžangoje pateiktą informaciją, pateikti apibrėžimus, vadovų, ekspertų, susijusių asmenų, partnerių citatas;
 • Galiausiai galima pateikti papildomų faktų. Jie turi būti naudingi, įdomūs, reikalingi, susiję su tema, užtenkami, gerai patikrinti;
 • Užbaigiama apibendrinančia informacija;
 • Būtina nurodyti kontaktus, kuriais žurnalistas galėtų susisiekti su pranešimo rengėju, kuris galėtų atsakyti į visus kilusius klausimus;
 • Pranešimai žiniasklaidai būtinai turi būti dalykiški, ne per daug reklamiški, parašyti ne per saldžiu tonu;
 • Standartinė pranešimų žiniasklaidai apimtis – puslapis. Kartais jie būna šiek tiek, bet nedaug ilgesni arba trumpesni;
 • Nuo daugelio kitų žanrų tekstų skiriasi tuo, kad jie paprastai neskaidomi smulkesnėmis dalimis.

Aktualijų komentarai

Aktualijų komentarai – tai tekstai, kuriuose išdėstoma pozicija tam tikru visuomenei šiuo metu aktualiu klausimu, komentuojant konkrečią situaciją, susijusią su įmone arba jos veiklos ar kompetencijų sritimi.

Aktualijų komentarai turėtų būti:

 • Teikiami operatyviai;
 • Objektyvūs, kiek tai įmanoma;
 • Neilgi, poros pastraipų, nebent kritinė situacija reikalauja išsiplėsti;
 • Rašomi įmonės arba jos vadovo, kito atsakingo asmens vardu.

Ekspertiniai komentarai

Ekspertiniai tam tikrų temų komentarai, rinkos apžvalgos, prognozės žiniasklaidai gali būti siunčiamos arba vieną kartą, arba periodiškai. Tai bene solidžiausia turinio rinkodaros dalis.

Ekspertinių komentarų požymiai:

 • Paprastai rašomi paties eksperto arba įmonės iniciatyva;
 • Šie tekstai turi būti parašyti itin kruopščiai, taisyklingai, kelis kartus patikrinus visus pateikiamus faktus;
 • Komentarai rašomi pirmu asmeniu paties eksperto (dažnesniu atveju) arba įmonės vardu;
 • Šie tekstai yra ilgesni, lyginant su pranešimais žiniasklaidai;
 • Gali būti pastebimas savitesnis rašymo stilius, naudojamas korektiškas, švelnus humoras, jie gali būti šališkesni, nei kitokio formato tekstai.

Straipsniai

Publicistinių straipsnių požymiai:

 • Tai didesnės apimties, apie dviejų puslapių tekstai;
 • Juose pateikiama daugiau kontekstinės informacijos, aptariami tyrimai, įvairūs duomenys, analizės, prognozės, istorija ir pan.;
 • Gali būti daugiau pašnekovų ar kitų informacijos šaltinių;
 • Gali būti interviu, perrašytas pasakojimo stiliumi;
 • Jie skaidomi smulkesnėmis dalimis.

Straipsnių galima rizika yra ta, kad mažiau redaktorių nori publikuoti pilnus, didelius tekstus, kurie yra tokio žanro, tarsi parengti redakcijos, tačiau iš tiesų parengti suinteresuotų trečiųjų asmenų. Dėl to straipsnius dažniau reikia skelbti mokamai.

Interviu

Interviu – tai užrašytas pokalbis tarp pašnekovo ir kalbinančiojo. Interviu nėra rašomi „žodis žodin“. Pašnekovo mintys perteikiamos tiksliai, tačiau sklandesne, skaitytojui geriau suprantama sakinių sandara.

Interviu požymiai:

 • Puslapio-dviejų apimties tekstai interviu forma (klausimai ir atsakymai);
 • Jų pobūdis gali būti ir arti gyvenimo būdo, ir ekspertinis;
 • Įžangoje išryškinamos dėmesį labiausiai patraukiančios, įdomiausios, aktualiausios detalės;
 • Tai vienintelis žanras, kuriame tekstą tinkama užbaigti tiesiogine kalba.

Dar keli svarbūs akcentai

Labai svarbu, jog visi tekstai, kurie siunčiami žiniasklaidai, jau būtų suderinti su vadovais ir, geriausiu atveju, pašnekovais, kad nebūtų palikta jokių faktinių klaidų ar nepageidautinų interpretacijų.

Siunčiant tekstą redakcijai, palanku pridėti su juo susijusias diagramas, lenteles, nuotraukas ir pan., nurodant, kuriose teksto vietose pagal logiką jos turėtų būti. Nuotraukas ir lenteles būtina pridėti paveikslėlio formatu atskirai, kad redaktoriams nereikėtų jų „kirpti“ iš tekstinio dokumento.

Apskritai tai, kodėl vienus tekstus redakcijos publikuoja, o kitų – ne, kaip juos rašyti, kada siųsti, kam nukreipti ir pan. – labai plati tema.

Jeigu Jums reikėtų konsultacijos arba mokymų šia tema, susisiekime, pasitarsime.

Turite klausimų, norite pasitarti ar sužinoti daugiau?

Būkite užtikrinti: darni komunikacija pasiekiama lengvai!

© Darni komunikacija, 2019. Visos teisės saugomos