fbpx

Vadovų nuotoliu komunikacija: organizacijos žinios ir bendra tapatybė

Darbuotojų bendradarbiavimas

Organizacijos žinios ir bendra tapatybė, žinių įsisavinimo galimybės – tai reikšminga grupė žinių valdymo veiksnių modelyje (Gonzales, R. V. D., Martins, M. F., 2013). Vadovų komunikacija čia turi svarbų vaidmenį.

Pirmajame vadovų nuotoliu komunikacijai skirto ciklo straipsnyje buvo aptarta, kokių naujų iššūkių komunikacijos dimensijoje dirbant nuotoliu vadovams kyla problemų sprendimo ir įsitraukimo didinimo srityje. Antrajame kalbėta apie vadovų uždavinius komunikacijoje mokymosi kultūros ir komandinio darbo aspektu. Trečiame straipsnyje aptarta, kaip vadovų komunikacijos svarba koreliuoja su darbuotojų proaktyvumu ir paprasta organizacine sistema. Šioje dalyje trumpai paliesime temą apie organizacijos žinias.

Darbo grupės – dalijimosi žiniomis erdvė

Minėtame modelyje, kurį esu analizavusi savo Žinių vadybos ir lyderystės programos magistro baigiamajame darbe, šioje kategorijoje yra išskiriami veiksniai, susiję su darbuotojų integravimu į darbo grupes ir joje kuriamomis žiniomis.

Ką tai reiškia, kalbant paprastai? Žinios šiuolaikinėje rinkoje yra kritiškai svarbios organizacijų konkurencingumui ir augimui. O daugelis svarbių žinių, patirties yra žmonių protuose. Taigi labai svarbu yra skatinti žmonių dalijimąsi žiniomis, kad jos taptų organizaciniu turtu.

Žinoma, žmogus gali dalytis žiniomis tik tada, kai jų turi. Tačiau ir to neužtenka: jis turi norėti jomis dalytis. Dirbant nuotoliu, mažėja ryšiai tarp kolegų, tuo pačiu gali menkti ir dalijimasis žiniomis. Siekiant normalaus komandos funkcionavimo, nuotoliu dirbantys darbuotojai turėtų būti tiek pat įsitraukę į bendradarbiavimo veiklas, kaip ir tradicinėje komandoje, kuri dirba biure. Jie turi jausti tam tikrą organizacinį įsipareigojimą. Čia labai svarbu, kad nuotoliu dirbančioje organizacijoje to pasiekti padeda darbo grupės, nes jos dalijasi žiniomis ir padeda megzti ryšius tarp darbuotojų, kas lemia bendros tapatybės jausmo atsiradimą. Virtualios darbo grupės gali būti vieta, kur gimsta ir yra plėtojama dalis organizacijos žinių, o šios savo ruožtu gali būti fiksuojamos ir valdomos, perteikiamos visiems darbuotojams vienodos.

Šiuos tikslus įgyvendinti padeda bendravimą skatinančios technologijos, patobulinti komunikacijos procesai, vidiniai organizacijos profesiniai forumai. Darbuotojus dalytis žiniomis ir jausti organizacinį įsipareigojimą įkvepia ir specialūs renginiai, kur aptariamos strategijos, ateitis, patirtys.

Taigi bendradarbiavimo veiklos, darbuotojų įtraukimas ir įsitraukimas į darbo grupes bei jose kuriamos žinios, vieningos informacijos perdavimas darbuotojams yra reikšmingi žinių valdymo veiksniai dirbant nuotoliu.

Klausimai savikontrolei

Jeigu norite įsivertinti, ar Jums kaip vadovui organizacijos žinių ir bendros tapatybės veiksnių kategorijoje sekasi neblogai, atsakykite sau į šiuos klausimus:

  • Kaip skatinu darbuotojus dalytis žiniomis?
  • Kokiais žodžiais tai įvertinu / galiu įvertinti viešai prie kitų darbuotojų?
  • Ar niekada nekritikuoju žmonių už tai, kad jie pasidalija tam tikromis žiniomis?
  • Koks mano požiūris į darbo grupes?
  • Ar mano kolektyvas turi darbo grupių veiklos gaires? Jeigu ne, ar galėtume tokias sukurti?
  • Kaip skatinu ar galėčiau skatinti darbo grupių veiklą organizacijoje ar padalinyje?
  • Kaip užtikrinu, kad darbuotojai jaustųsi vienos komandos nariai, išlaikytų įsipareigojimo jausmą?
  • Ar mūsų organizacijoje yra profesiniai forumai? Galbūt galėtume juos sukurti?
  • Kokie mūsų organizacijos ir padalinio renginiai, susitikimai suteikia darbuotojams galimybę dalytis savo turimomis žiniomis, parodyti ekspertiškumą?

REKOMENDACIJA: šį klausimyną organizacijos gali adaptuoti savo vadovų apklausoms, pritaikydamos skales, atvirų atsakymų formą arba atsakymų variantus. Klausimynai buvo ir ankstesniuose ciklo straipsniuose. Galite palaukti kitų ciklo dalių ir surinkti pilną, išsamų klausimyną. Rezultatai turėtų būti įdomūs ir labai naudingi.

Norite daugiau sužinoti apie darnų darbą nuotoliu, vidinės komunikacijos strategijos rengimą? Susisiekime dėl mokymų arba konsultacijos!

Rūta Grigolytė-Linkevičienė, komunikacijos konsultantė

Turite klausimų, norite pasitarti ar sužinoti daugiau?

Būkite užtikrinti: darni komunikacija pasiekiama lengvai!

© Darni komunikacija, 2019. Visos teisės saugomos