Konsultacijos

Asmeninės bei organizacijų konsultacijos su komunikacija susijusiais klausimais, padedančios rasti efektyviausius sprendimus.

Pasitikėjimą kelia tos organizacijos ir žmonės, kurių mintys, žodžiai ir veiksmai dera tarpusavyje. Kurie geba kalbėti užtikrintai, nes yra atviri – gali nuoširdžiai džiaugtis pergalėmis ir, prireikus, parodyti stiprybę pripažįstant klaidas. Darnios komunikacijos misija – subalansuota ir tvari Jūsų komunikacija. Kartu kuriame pasitikėjimu grįstą ryšį tarp Jūsų ir klientų, darbuotojų, verslo partnerių bei kitos svarbios auditorijos.

Vidinės komunikacijos konsultacija

Konsultacijos metu pasirinktinai galime aptarti tokias temas: kokia yra vidinės komunikacijos reikšmė Jūsų organizacijoje, pirminis esamos situacijos vertinimas; kokia vidinės komunikacijos specifika aktuali, jeigu organizacija dirba nuotoliu arba mišriai; kokia galėtų būti Jums tinkamiausia vidinės komunikacijos samprata, apibrėžianti jos funkcijas; kaip parengti vidinės komunikacijos planą / strategiją – etapai, reiklalinga komanda, plano / strategijos sandara; rizikos faktorių numatymas.

Išorinės komunikacijos konsultacija

Konsultacijos metu pasirinktinai galime aptarti tokias temas: pirminis esamos situacijos vertinimas – kaip šiuo metu vykdoma išorinė Jūsų organizacijos komunikacija, kas padaryta ir kokie rezultatai pasiekti iki šiol; kokie tikslai ir lūkesčiai keliami komunikacijai, koks komunikacijos stilius, kanalai būtų priimtiniausi, koks preliminarus galimas biudžetas; kaip parengti išorinės komunikacijos planą / strategiją – etapai, reiklalinga komanda, plano / strategijos sandara; rizikos faktorių numatymas.

Komunikacijos strategijos rengimas

Po pirminės vidinės arba išorinės komunikacijos konsultacijos pačią strategiją / planą galite rengti pasitelkdami savo organizacijos specialistus arba, esant poreikiui, jo rengimą patikėti man. Pastaruoju atveju numatysime komandą Jūsų organizacijos žmonių, su kuriais galėsiu bendradarbiauti rengdama strategiją / planą.

Ryšių su žiniasklaida konsultacija

Pagal Jūsų poreikius, konsultacijos metu galiu atsakyti į visus kylančius klausimus, kaip efektyviai bendra(darbia)uti su žiniasklaida, kokios dažniausiai daromos klaidos šioje srityje bei ką galime padaryti geriau. Galime aptarti realius Jūsų bendravimo su žiniasklaida, rašytų tekstų atvejus, išanalizuoti galimas sėkmės ar nusivylimo priežastis bei kaip galima būtų šią sritį patobulinti. Konsultacijos metu taip pat galite sužinoti, kaip rašyti pranešimus spaudai ir kitus tekstus, kurie turėtų daugiau galimybių būti publikuoti ir kitus svarbius dalykus.

Krizių komunikacijos konsultacija

Kartais komunikacijos paslaugų ar konsultacijos prireikia netikėtai, o būtinų kompetencijų turinčio specialisto šalia nėra. Jeigu Jūsų įmonė susidūrė su krize, trūksta komunikacijos plano, tekstų, netikėtai prireikė parengti atsakymą žiniasklaidai, situaciją pirmiausiai galime aptarti konsultacijos metu. Joje atliksime pirminę situacijos analizę komunikacijos kontekste, reikiamus žingsnius bei resursus komunikacijai įvykdyti.

D. U. K.

Kaip vyksta komunikacijos konsultacijos?

Prioritetas teikiamas virtualiems susitikimams per vaizdo konferencijas, tačiau, esant poreikiui, galimas susitikimas ir Jūsų biure. Pirmosios konsultacijos metu:

  • Įvertinama dabartinė komunikacijos situacija;
  • Aptariami svarbiausi Jūsų lūkesčiai, išgryninami poreikiai;
  • Kartu suformuluojami bendradarbiavimo tikslai, eiga;
  • Nustatoma, kokios reikėtų papildomos informacijos, kad būtų galima rengti komunikacijos strategiją, turinio rinkodaros planą ar reikalingų mokymų turinį.

Vėlesnių konsultacijų metu dirbama su tiksliniais klausimais pagal poreikį.

Kokia yra komunikacijos konsultacijų kaina?

Bendra konsultacijų kaina priklauso nuo jų trukmės, kai vienos valandos kaina yra 80 Eur / val.

„Puiki specialistė, padėjo apsibrėžti ir išsigryninti naujai įkurto verslo komunikaciją. Labai patiko, kad susitvarkėme nuotoliniu būdu. Informaciją gavau tvarkingai susistemintą, tad nebus keblumų organizuojant darbus. Būtinai sustiprėjusi sugrįšiu!“

Kotryna Meidė, „Laukiniai akiniai“ vadovė