Informacijos teikimas žiniasklaidai. V dalis: esminiai įmonės įvykiai

Ryšiai su žiniasklaida - esminiai įmonės įvykiai

Esminiai įvykiai – tai faktinė informacija, kurią turi teikti vertybinių popierių rinkoje dalyvaujančios organizacijos. Tokie pranešimai, skelbiami biržoje ir savose svetainėse, yra formali, turi savo specifinę kalbą. Ar verta tokius pranešimus išsiųsti ir žiniasklaidai?

Verslo žurnalistai ir redaktoriai seka biržos naujienas ir yra užsiprenumeravę dominančių įmonių pranešimus. Jie (ir redakcijose iš esmės tik jie) žino, ką su tokia informacija galima daryti, kaip visus skaičius ir „paprastiems“ žmonėms nesuprantamą verslinę kalbą paversti visuomenei aktualia informacija. Žurnalistai, kurie tikslingai nesigilina į verslo žurnalistiką ir nėra įpratę prie verslo pranešimų specifikos, tokią informaciją gali interpretuoti net  labai klaidingai ir padaryti žalos išpūsdami nepagrįstą burbulą. Be to, įmonės (tiek privačios, tiek valstybinės) iš esminių įvykių pranešimų gali padaryti patrauklesnius, sklandesnius pranešimus spaudai ir juos išsiųsti.

Vis dėlto neatmestina, kad kartais įmonės žiniasklaidai gali siųsti ir pranešimus apie esminius įvykius. Tai, pavyzdžiui, gali būti daroma norint parodyti, kad žiniasklaida skubiai informuojama apie kažkokį įvykį, kurio nenorima nuslėpti ar užvilkinti jo išviešinimo skiriant laiką labai apgalvoto pranešimo spaudai rengimui. Toks žingsnis komunikacine prasme galėtų būti pozityvus esant ypatingai, krizinei situacijai. Prie tokio pranešimo reikėtų pridėti paaiškinimą, kaip ir kada būtų galima gauti platesnės informacijos.

Rūta Vainienė knygoje „Ekonomikos terminų žodynas“ pateikia tokį esminių įvykių apibrėžimą (šaltinis – http://zodynas.vz.lt/):

„Su emitento veikla susijęs ir jam žinomas ar privalomas žinoti įvykis, galintis turėti didelės įtakos jo išleistų vertybinių popierių rinkos kainai. Pagal Lietuvos teisės aktus esminiu įvykiu gali būti laikomi emitento organų priimti ir siūlomi priimti sprendimai, visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimas, teismo nutartis dėl emitento veiklos restruktūrizavimo, sprendimas pripažinti emitentą esant nemokų, teismo sprendimas iškelti emitentui bankroto bylą arba kreditorių susirinkimo nutarimas dėl emitento bankroto procedūros, sprendimas apriboti emitento veiklą, sustabdyti ar panaikinti leidimo verstis pagrindine veikla galiojimą, preliminarus veiklos rezultatas, didelis emitento įstatinio kapitalo sumažėjimas, emitento nevykdomi minimalaus kapitalo reikalavimai, didelės vertės ilgalaikio turto perleidimo sutarčių sudarymas, nutraukimas, pripažinimas negaliojančiomis ar vykdymo sustabdymas, stambių kontraktų sudarymas ar nutraukimas, stambios emitento turto dalies įkeitimo ar nuomos sutarčių sudarymas ar nutraukimas ir kiti įvykiai.“

Daugiau naudingos informacijos susijusiomis temomis:

Kaip rašyti žiniasklaidai teikiamus tekstus? Dažniausios klaidos

Informacijos teikimas žiniasklaidai. I dalis: aktualijų komentarai

Informacijos teikimas žiniasklaidai. II dalis: ekspertiniai komentarai

Informacijos teikimas žiniasklaidai. III dalis: atlikto tyrimo pristatymas

Informacijos teikimas žiniasklaidai. IV dalis: pranešimai spaudai

Nuoširdūs patarimai besikreipiantiems į institucijas ir žiniasklaidą

Ką vertina žurnalistai?

Bendravimas su žurnalistais: 7 bjauriausios klaidos

Artimiausiu laiku naujuose tekstuose rašysiu apie kitus žiniasklaidai teikiamos informacijos formatus bei kitomis temomis, kurias svarbu išmanyti bendraujant su žiniasklaida.

Sekite „Darni komunikacija“ naujienas čia:

https://darnikomunikacija.lt/

https://www.facebook.com/darnikomunikacija/

https://www.linkedin.com/company/darnikomunikacija/

https://www.linkedin.com/in/grigolyte/

Rūta Grigolytė, prekės ženklo „Darni komunikacija“ valdytoja

1 comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: