Darni komunikacija – suderinta su vertybėmis

Darni komunikacija

„Daug kas manęs klausia, kodėl…“ Taip neretai sakoma, norint sudaryti įspūdį, kad bus kalbama apie kažkokį labai slėpiningą, svarbų dalyką. Iš tiesų tai manęs dar niekas neklausė, bet vis tiek noriu pasidalinti, kodėl nusprendžiau dirbti su ne bet kokiose srityse dirbančiomis organizacijomis.

Esu apsibrėžusi, kad dirbu su organizacijomis, kurios nėra susiję su alkoholio, tabako ir kitų priklausomybę sukeliančių produktų vartojimo skatinimu, lošimais, gyvūnų kankinimu, seksualinio ir smurtinio pobūdžio turiniu.

Tokia veiklos koncepcija, žinoma, negarantuoja nenutrūkstamų didelių pajamų srautų, tad gali kelti įtarimų dėl „nuvažiavusio stogo“.

Tačiau aš pasirinkau, kad man yra svarbesnė pačios Darnios komunikacijos koncepcija.

Man rašymas, konsultavimas, redagavimas ir panašios veiklos – tai kūryba, į kurią įdedu dalį širdies. Gerai tai galiu daryti tik tada, kai tikiu organizacija, kuriai kuriu ir padedu, ir labai noriu, kad jai pasisektų. Bandau įsivaizduoti save, rašančią tekstus ir labai trokštančią, kad, pavyzdžiui, alkoholio arba tabako gamintojui labai sektųsi parduoti kuo daugiau savo produkcijos, kuo plačiau ją paskleisti, įtikinėti žmones pirkti… Man tai neįsivaizduojama. Tokiu būdu uždirbti pinigai man laimės tikrai neatneštų.

Ir tai nėra smerkimas. Tai aiškus žinojimas, kas nesuderinama su mano vidumi. Aišku, galima tokio pasirinkimo viešai nedeklaruoti, o tiesiog besikreipiantiems tokių rinkos sektorių atstovams pasakyti, kad su jais nedirbsiu. Tačiau nesinori slėpti vertybių, kuriomis grindžiu savo veiklą, ir kiekvieną kartą aiškintis dėl to privačiai. Manyje tikriausiai visada liks nemaža dalis žurnalisto, kuris norės viską deklaruoti atvirai.

Darna su išoriniu pasaliu galima tik tada, kai šioji darna atrandama su savimi. Man tai – vienas svarbiausių principų.

Ar pavyktų mano darbinėje veikloje visai nesusidurti su minėtų sričių atstovais? Kol kas – tikrai ne. Tačiau su laiku, tikiu, situacija keisis. Visuomenės raidos tendencijos tai aiškiai rodo.

„Mano kuklia nuomone, nebendradarbiavimas su blogiu nė kiek ne mažesnė pareiga už bendradarbiavimą su gėriu“. Mahatma Gandhi.

Rūta Grigolytė-Linkevičienė, komunikacijos konsultantė

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s